+

Ve dnech 21 - 22. května 2019 se v hotelu Perła Południa v Rytru poblíž Nowého Sącze konala XXIII. Konference o automatizaci RYTRO 2019.

Věcnou záštitu tradičně převzal prof. dr hab. ing. Ryszard Tadeusiewicz (AGH - Kraków).

Konference se rovněž zúčastnili profesoři zastupující Vysokou školu vědy a technologie AGH v Krakově, Vysokou školu technologickou ve Varšavě, Rzeszowě, Slezsku a Státní vyšší odborné školy z Tarnova, Nowého Sącze a Osvětimi.

Průvodním heslem setkání byla „Ochrana životního prostředí - výzvy pro specialisty na automatizaci“. Jednotliví řečníci zastupující organizátory ve svých vystoupeních navazovali na výše zmíněný slogan. Naše přednáška se zabývala metrologickými otázkami a výzkumnou prací vykonávanou pod vedením firemní Laboratoře. Titul vystoupení zněl:: "Měřicí laboratoř Limatherm Sensor Sp. z o.o. Spolehlivost měření a ochrana životního prostředí". Druhý den konference jsme představili prezentaci nazvanou "Materiály pro výrobu vysokoteplotních snímačů teploty".

Setkání bylo skvělou příležitostí sdělit pozvaným projektantům a specialistům na automatizaci, čím se Limatherm Sensor odlišuje od konkurence a co díky spolupráci s námi získávají.

Předpoklady konference byly dosažení propagačních a didaktických cílů, včetně:

  • prezentace trendů v měřicích a automatizačních systémech se zvláštním důrazem na problematiku obsaženou ve sloganu Konference,
  • propagace nejnovějších produktů výrobců měřicích a automatizačních zařízení se zvláštním důrazem na problematiku obsaženou ve sloganu Konference,
  • vzájemné poznání a integrace automatizačního prostředí (věda - projektanti - výrobci - uživatelé).

Podle názoru účastníků bylo cílů během Konference plně dosaženo.

Děkujeme všem za plodné a příjemné setkání.

news-details image
06.12.2021