+

LIMATHERM SENSOR SP. Z O.O. představil své produkty na dalším vydání veletrhů TRAKO - největšího v Polsku a druhého v Evropě v železničním průmyslu. Během mnoha rozhovorů se zákazníky a specialisty, kteří navštívili náš stánek v opravdu hojném počtu, jsme mohli shrnout naše dosavadní aktivity a představit nové produkty. Byla to nepochybně příležitost definovat rozvojové priority společnosti a další aktivitu v tomto ekonomickém odvětví.

Veletrh TRAKO 2017 byl místem setkání společností z oblasti železničního a tramvajového průmyslu: dopravců, dodavatelů technologií, výrobců, distributorů, zástupců státních a místních úřadů, odborníků, inženýrů, investorů a železničních nadšenců. Je to rovněž skvělá platforma pro diskusi, výměnu zkušeností a hledání inovativních řešení pro infrastrukturu, systém řízení dopravy a technologii vybavení kolejových vozidel.

Výrobky z kontrolního a měřicího zařízení prezentované na našem stánku nachází běžně uplatnění ve vozidlech, tj. lokomotivách, tramvajích, vagonech a specializovaných vozidlech. Patří mezi ně mimo jiné:

- teplotní senzory

- elektrické ohřívače

- manometry

- měniče tlaku

- systémy pro měření hladiny

- tlakové spínače

a zařízení používaná k udržování tepelného komfortu ve vozidlech:

- elektrické ohřívače pro topné systémy

- vzduchové clony

Další spolupráce s výrobci a společnostmi z železničního průmyslu, rozšířená o nové kontakty a témata nabytá během veletrhu Trako 2019, nepochybně přispějí k rozvoji společnosti LIMATHERM SENSOR SP. Z O.O.

news-details image
06.12.2021